Triển khai nhiệm vụ công tác cứu hộ, cứu nạn

07/06/2018


Sáng ngày 6/6, Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn tỉnh tổ chức tổng kết công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2018.

Trạm bơm Tịnh Xuyên (Hưng Hà) bảo đảm tiêu thoát nước phòng chống lụt bão.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, công tác cứu hộ, cứu nạn được các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Các cấp, các sở, ngành, hội đoàn thể tích cực tham gia công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra với nhiều hình thức, góp phần sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Theo kế hoạch nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2018, Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố phải xây dựng chi tiết phương án di dân khi có thiên tai xảy ra theo lệnh của Trưởng Tiểu ban. Nắm chắc số lượng tàu thuyền và vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn. Hướng dẫn cụ thể việc neo đậu phương tiện tàu thuyền vào nơi an toàn. Tổ chức thường trực 24/24 giờ khi có thiên tai xảy ra. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng vật tư, phương tiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị xây dựng kế hoạch tiếp thu, bổ sung ý kiến các thành viên trong Tiểu ban để sớm hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2018. Thống nhất thành lập 3 tổ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đề nghị các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, tham mưu giúp tỉnh trong việc điều động lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu khi có thiên tai xảy ra. Phân công cụ thể nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm cho các tổ, các thành viên và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn về người và của khi có thiên tai xảy ra.

Theo Baothaibinh.com.vn