Tái hiện hình ảnh thi đua ái quốc

07/06/2018


Bảo tàng tỉnh đã nghiên cứu tư liệu, xây dựng đề cương nội dung trưng bày chuyên đề: “Một số tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về phong trào thi đua ái quốc của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình từ năm 1948 đến nay".

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (1/5/1952).

70 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Người, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh. Bảo tàng tỉnh đã nghiên cứu tư liệu, xây dựng đề cương nội dung trưng bày chuyên đề: “Một số tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về phong trào thi đua ái quốc của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình từ năm 1948 đến nay".

Với 13 bản trích, 267 hình ảnh, 45 hiện vật và sưu tập hiện vật, Bảo tàng tỉnh đã khắc phục khó khăn về nhân lực và kinh phí trong việc bố trí, sắp đặt các tài liệu, hiện vật hình ảnh trong khuôn khổ nhà bảo tàng để tái hiện sinh động không khí thi đua ái quốc trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh 70 năm qua. 

Ngoài tâm điểm trưng bày hình ảnh, hiện vật và tài liệu quý về chặng đường 70 năm thi đua ái quốc của đất nước và của tỉnh, đáng chú ý là khu trưng bày những thành tích xuất sắc phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh những năm gần đây. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được kiện toàn, củng cố và hoạt động hiệu quả nên các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực được phát động, triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các phong trào: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Phát triển nghề, xây dựng làng nghề”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Tất cả vì phát triển thị trường”... đạt kết quả tốt, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, suy giảm kinh tế trong nước nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá. Năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP, theo giá so sánh 2010) tăng 11,12% so với năm 2016. Tổng giá trị sản xuất đạt 117.629 tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2016, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,48%; công nghiệp, xây dựng tăng 19,72%; thương mại, dịch vụ tăng 8,78%. 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhân dân đồng tình hưởng ứng, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và kết quả ấn tượng. Đến nay toàn tỉnh có 200/263 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) đề ra; huyện Hưng Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xóa đói, giảm nghèo”; “Vì người nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”... ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương. Năm 2017, toàn tỉnh có 87,5% số hộ đạt gia đình văn hóa; 63,9% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 67,5% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 51,6% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tỉnh đã cấp 12 tỷ đồng từ ngân sách trung ương ủy quyền để hỗ trợ tu bổ, tôn tạo 19 nghĩa trang liệt sĩ; cấp hơn 100.000 thẻ BHYT cho người nghèo và cận nghèo; tạo điều kiện cho vay tín dụng đối với hơn 1.300 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ về nhà ở cho 420 hộ nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có 2.089 gia đình người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí trên 76 tỷ đồng. Các phong trào: “Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, “Thực hiện 12 điều quy định về y đức của người thầy thuốc” trong ngành Y tế có nhiều tiến bộ, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành. Các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Xây dựng gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Xã hội hóa giáo dục”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... được các thầy cô giáo, các em học sinh và đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Chất lượng giáo dục ở các ngành học, bậc học ngày càng được nâng cao; 82,3% số trường phổ thông trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia. 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. 

Lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các phong trào, cuộc vận động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, “Dân vận khéo”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. MTTQ và các đoàn thể đã phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua có nội dung thiết thực như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ họ đạo 4 gương mẫu” của MTTQ; “Làm nghìn việc tốt”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”, “Hiến máu tình nguyện”, “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn Thanh niên; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng các tổ tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân; “Cựu chiến binh Thái Bình làm theo lời Bác” của Hội Cựu chiến binh..., qua đó động viên hội viên, đoàn viên thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế. 

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua quyết thắng, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân”, “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh trong lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng lực lượng vững mạnh. Nhiều mô hình mới như tổ an ninh tự quản, tổ an toàn giao thông... đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 12.500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực được khen thưởng. Trong đó, 173 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương; 52 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; 437 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng 513 cờ thi đua, 5.613 bằng khen và 1.465 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 1.054 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc hàng năm; tặng và truy tặng bằng khen cho hơn 100 cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Baothaibinh.com.vn