Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

08/08/2018


Trong hai ngày 7-8/8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự đại hội có 245 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 295.000 cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.

Ảnh: Thành Tâm

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức hội và giai cấp nông dân trong tỉnh; thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, thực hiện hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, tại đại hội lần này, các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018, trên cơ sở đó Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2018-2023 để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 . Ảnh: Thành Tâm

Trong ngày 7/8, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nông dân tỉnh; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, trình tại Đại hội. 

Đại hội đã chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các đại biểu đề nghị thời gian tới Hội Nông dân tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống; tích cực vận động và tạo điều kiện cho nông dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh…; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. 

Các đại biểu dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 33 đồng chí.

Cũng trong buổi chiều ngày 7/8, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X đã họp phiên thứ nhất.

Trước đó, vào sáng ngày 7/8, các đại biểu dự Đại hội đã tham gia lễ dâng hương và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Ngày mai 8/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục chương trình làm việc và thực hiện nhiều nôi dụng dung quan trọng. Các đại biểu nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Đại hội tiếp tục tổ chức cho đại biểu tham luận; bầu đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Theo Baothaibinh.com.vn