Triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 64 xã chưa về đích

10/08/2018


Chiều ngày 9/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 64 xã chưa về đích.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí được phân công phụ trách xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa về đích dự hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh còn 64 xã chưa về đích nông thôn mới với tổng nhu cầu vốn đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới lớn. Để thực hiện mục tiêu đến hết năm 2019, các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ bằng tiền cho những xã chưa về đích nông thôn mới là 6 tỷ đồng, hỗ trợ xi măng cho tất cả các công trình nhóm 1 ở các xã về đích hoặc chưa về đích nông thôn mới, hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới. Cùng với các giải pháp về tuyên truyền, tổ chức lại bộ máy, thực hiện từng nhóm tiêu chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng ngành cấp tỉnh, phó bí thư huyện ủy, thành ủy tham gia chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giám sát công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa về đích.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở những xã chưa về đích; trong đó tập trung vào các vấn đề: công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực, thực hiện các nhóm tiêu chí, tổ chức sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Để thực hiện mục tiêu đến hết năm 2019 tất cả 64 xã còn lại của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trước năm 2020 Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sau hội nghị này, các huyện, thành phố và 64 xã làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. 

Các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, MTTQ và các đoàn thể tham gia, người dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo trên tinh thần quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tế. 

Từng đồng chí được phân công phụ trách xây dựng nông thôn mới ở xã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát,  đánh giá lại các các tiêu chí, xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện. 

Cùng với thực hiện các tiêu chí như quy định, các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân; ban hành các quy chế, quy định khai thác, quản lý, sử dụng các hạng mục công trình hiệu quả. Cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện cần cân đối nguồn lực ban hành cơ chế hỗ trợ các xã; từng xã nghiên cứu quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực tại chỗ cho xây dựng nông thôn mới; điều quan trọng nhất là cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải cùng vào cuộc, thống nhất  trong chỉ đạo để thực hiện mục tiêu đề ra.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh căn cứ kiến nghị, đề xuất của các xã hướng dẫn, tập huấn để các địa phương khai thác, sử dụng các nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả. Tổ chức thẩm định, hướng dẫn việc hỗ trợ tiền, vật tư cho các địa phương theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách các huyện, thành phố thực hiện giao ban hàng tháng với các xã để xác định lộ trình, bước đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức giao ban hàng quý có báo cáo đánh giá tình hình cụ thể, căn cứ vào báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh và các đoàn thể sẽ giám sát việc thực hiện. 6 tháng, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, từ đó thống nhất nhiệm vụ chỉ đạo trong toàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND và các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên việc xây dựng nông thôn mới ở các xã trong toàn tỉnh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện; phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt… từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Theo Baothaibinh.com.vn