Kết quả 5 năm Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

15/11/2018


Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, những năm qua, các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, thăm hỏi, tặng quà... các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, công tác xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân liệt sĩ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ ngày càng đượcc phát động rộng rãi. Đời sống vật chất, tinh thần người có công ngày một cải thiện.

Chi đoàn Sở TT&TT tặng quà cho gia đình chính sách xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

Việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định. Hầu hết người có công đã được hưởng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước; phạm vi, đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ngày càng được mở rộng; chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi từng bước được cải thiện.

Hiện toàn tỉnh có 70.384 người có công và thân nhân đang được hưởng trợ cấp thường xuyên. Trong đó có 48.107 trường hợp là người có công với cách mạng, 15.560 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, 9.054 bệnh binh, hơn 20 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trong 5 năm (2012-2017), toàn tỉnh đã xác nhận và giải quyết trên 15.000 trường hợp hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.  Đến nay toàn tỉnh đã có 6.498 hộ người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí trên 260 tỷ đồng. Hàng năm đã  tiến hành trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho trên 7.500 người, cấp thẻ BHYT cho 165.000 người có công và thân nhân người có công.

Việc thực hiện chế độ chăm sóc đời sống, sức khỏe đối với người có công đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Trong 5 năm đã có 140 nghìn lượt người có công được hưởng chế độ điều dưỡng tập trung.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng các công trình ghi ơn liệt sỹ, công tác mộ, thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ được thực hiện tốt. Toàn tình hiện có 206 công trình ghi công liệt sỹ. Việc di chuyển hài cốt liệt sỹ về nguyên quán đã được thực hiện theo quy định. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã chuyển 44 hài cốt liệt liệt sỹ ra tỉnh ngoài và 2.351 hài cốt liệt sỹ.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng góp phần chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người và gia đình người có công. Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã hỗ trợ trên 5.000 hộ gia đình chính sách được xây mới và sửa chữa, 9.523 người có công được tặng sổ tiết kiệm và 94 nghĩa trang liệt sĩ được tu sửa, nâng cấp.

 

Hà Linh