Kết quả công tác phòng, chống mua bán người năm 2018

02/12/2018


Năm 2018, công tác phòng, chống tội phạm mua bán người đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các chương trình phòng, chống mua bán người đến các sở, ngành, đoàn thể là thành viên và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố gắn với các chương trình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ổn định phát triển kinh tế của tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về.

Trong công tác tuyên truyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng chống mua bán người; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở;  thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng mua bán người bằng nhiều hình thức như thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn, hội nghị, họp nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, in ấn phẩm, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi... và tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm có điều kiện khả năng để các đối tượng lợi dụng phạm tội (các xã ven biển, có nhiều phụ nữ đi xuất khẩu lao động, lấy chồng người nước ngoài...) qua đó giúp cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống tội phạm mua bán người.

Cụ thể đã mở 03 lớp tập huấn cho 286 ban chủ nhiệm câu lạc bộ về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội; 02 buổi nói chuyện chuyên đề về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam gắn với phòng chống mua bán người cho 300 nữ sinh viên Trường Đại học Thái Bình và công nhân tại xã Đông Kinh, Đông Hưng; 03 lớp chuyên đề nâng cao kiến thức phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cho 300 phụ nữ tại 3 xã Phú Xuân (Thành phố), Quang Bình (Kiến Xương), Tây Giang (Tiền Hải).. Tổ chức biên soạn và phát hành định kỳ 3.000 cuốn Bản tin sinh hoạt hội viên; 19.500 tờ gấp Hãy phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em...và phổ biến giáo dục pháp luật cho 91 lượt /126 lượt người nước ngoài đến địa bàn, số phụ nữ lấy chồng nước ngoài và số công dân Việt Nam xuất khẩu lao động sang nước ngoài.

Công tác phòng, chống tội phạm mua bán người đã được triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành. Các lực lượng chức năng tổ chức đồng bộ đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán người và tiếp nhận, giải cứu nạn nhân bị mua bán trở về. Tập trung điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người, quản lý nghiệp vụ chặt chẽ đối với các đối tượng có tiền án, tiền sự và biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến mua bán người.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý người ngước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; nắm quản lý chặt chẽ 1.519 người nước ngoài đang tạm trú, học tập, làm việc tại địa bàn tỉnh. Đã tổ chức kiểm tra 847 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, yêu cầu ký cam kết đảm bảo ban ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em; rà soát các trường hợp phụ nữ lấy chồng nước ngoài, công dân xuất cảnh trái phép đi lao động nước ngoài, về địa phương thăm thân để có biện pháp phòng ngừa. Qua rà soát, phát hiện 72 trường hợp phụ nữ lấy chồng nước ngoài về địa bàn tỉnh thăm thân; 7 trường hợp công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động; 52 công dân lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc; 172 trường hợp là con lai về sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến mua bán người để có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời. Năm 2018, các lực lượng chức năng chưa phát hiện, xử lý các vụ án, việc liên quan đến mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tiếp tục được phối hợp hỗ trợ thực hiện thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, hỗ trợ y tế, việc làm; xét nghiệm HIV, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi, tìm việc làm... giúp nạn nhân xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm; tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tập trung vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

 

 

Phương Thảo