Tập huấn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và hội thảo về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

30/11/2018


Chiều ngày 23/11/2018 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và hội thảo về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện các Đài Truyền hình, kênh truyền hình; đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Đài Phát thanh – Truyền hình trong toàn quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, các cơ quan quản lý tại địa phương sau Hội nghị cần triển khai áp dụng các định mức trong lĩnh vực phát thanh truyền hình theo đúng quy định; đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn bản do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn và giới thiệu tại Hội nghị (dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh) đảm bảo tính khả thi, hiệu quả cao.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị thuộc Bộ trình bày tóm tắt và hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình theo Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018; định mức kinh tế - kỹ thuật; lập dự toán dịch vụ đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo Thông tư số 01/TT-BTTTT ngày 29/3/2018; hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, lập dự toán dịch vụ truyền dẫn, phát sóng Kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất theo Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016; hướng dẫn công tác thống kê trong lĩnh vực phát thanh truyền hình theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018; hướng dẫn lập đơn giá sản xuất chương trình truyền hình. Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu, xin ý kiến và trao đổi, thảo luận về dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh.

 

Lan Anh