21 xã đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018

09/01/2019


Chiều ngày 7/1, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Huyền

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng thẩm định.

Năm 2018, toàn tỉnh có 37 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM. Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 3/1/2019, đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng NTM đối với 21 xã. Kết quả, 21 xã đều hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng thẩm định nhất trí cao với kết quả thẩm định, đồng thời tiến hành bỏ phiếu với 100% ý kiến đồng ý đề nghị UBND tỉnh công nhận 21 xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh tích cực kiểm tra, đôn đốc một số địa phương hoàn thành việc nộp số tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời chỉ đạo 16/37 xã còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định trong tháng 1/2019.

Theo Baothaibinh.com.vn