Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới hệ thống y tế, chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở

17/01/2019


Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đối với ngành Y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tổ chức chiều ngày 15/1. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, trường học và trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố tham dự hội nghị.

Năm 2018, ngành Y tế hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao: Số giường bệnh/vạn dân đạt 26.5; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%. Toàn ngành từ trung ương đến địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, liên thông kết quả xét nghiệm và chẩn đoán; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật. Mức độ của người dân đối với dịch vụ y tế ngày càng tăng. Công tác quản lý an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ, tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện lộ trình công lập, giảm ngân sách cấp trực tiếp cho các bệnh viện, giảm số biên chế hưởng lương từ ngân sách, tăng số đơn vị tự bảo đảm toàn bộ; tiếp tục sắp xếp, tinh giản bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế….

Đặt mục tiêu chung: Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân; Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân, năm 2019, ngành Y tế tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe; chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm; phát triển nhân lực y tế và ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính của các Chính phủ, các định chế tài chính và các tổ chức quốc tế…

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả quan trọng năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành Y tế trong năm 2019 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế; tăng cường năng lực, chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến trung ương, chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở. Tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, thống nhất với Bảo hiểm xã hội về cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện; xây dựng cơ chế tài chính cân đối, gắn kết giữa công tác dự phòng và điều trị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chẩn đoán, điều trị và quản lý, quản trị bệnh viện; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ việc cập nhật, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng công tác tiêm chủng mở rộng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và cần thận trọng trong triển khai.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao cờ thi đua của Chính phủ và danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho các cá nhân xuất sắc của Bộ Y tế.

 

HÀ TRẦN