Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm "Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam"

07/05/2018


Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1436/UBND-NNTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam”.

       

  Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

          UBND các huyện, thành phố: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch phòng tránh, ứng phó thiên tai. Khi có thiên tai xảy ra kịp thời huy động lực lượng, vật tư, kinh phí nhanh chóng khắc phục thiệt hại giúp nhân dân ổn định sản xuất, đời sống trong thời gian sớm nhất. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập về các phương án cứu hộ, cứu nạn để ứng phó kịp thời; chủ động, chuẩn bị các phương án, phương tiện, thiết bị, lực lượng cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương để góp phần hạn chế đáng kể những thiệt hại do thiên tai gây ra; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu dưới nhiều hình thức cho các tầng lớp nhân dân.

          Kẻ vẽ băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các điếm canh đê... như: “Phòng chống lụt bão là trách nhiệm của toàn xã hội”, “Đảng bộ và nhân dân xã... tích cực, chủ động phòng chống lụt, bão”, “Tích cực phòng chống lụt, bão với phương châm bốn tại chỗ”, “Đã lụt thì lút cả làng/Hộ đê, phòng lụt thiếp, chàng cùng lo”, “Đảng bộ và nhân dân xã... sẵn sàng hộ đê, phòng lụt năm 2018”...Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn xử lý triệt để các vi phạm về đê điều, thủy lợi còn tồn đọng; có biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các vi phạm mới.

          UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố: Tổ chức treo băng rôn tại trụ sở các sở, ngành, đơn vị với tiêu đề “ Kỷ niệm 72 năm ngày phòng chống thiên tại Việt Nam (22/5/1946-22/5/2018)”.

          Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình phổ biến, tuyên truyền các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của cộng đồng. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phát một số bộ phim về phòng, chống thiên tai.

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                    

 

 

Thanh Huyền