Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

05/06/2018


Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1905/UBND-NNTNMT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; nâng cao hiệu quả tưới, tiêu và phòng, chống thiên tai.


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thủy lợi vẫn không ngừng phát sinh; việc ngăn chặn và xử lý vi phạm chưa hiệu quả, phần lớn các vi phạm còn để tồn đọng, kéo dài mà chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm, làm suy giảm năng lực tưới, tiêu của các công trình thủy lợi.

Để hệ thống thủy lợi phát huy tối đa hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cấp nước sinh hoạt, nhu cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh và nâng cao hiệu quả tưới, tiêu, phòng chống thiên tai, UBND tỉnh yêu cầu:

UBND huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc chính quyền các xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đến nhân dân tại các văn bản: Luật Thủy lợi; Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều;Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang  bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về thủy lợi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn… Giải tỏa các vi phạm trong phạm vi bảo vệ và khai thác các sông trục trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị thực hiện quản lý, bảo vệ và khai thác công trình theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình: Củng cố lực lượng quản lý công trình thủy lợi đủ năng lực, chuyên môn về quản lý, vận hành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; Tăng cường công tác giải phóng, khơi thông dòng chảy trên các hệ thống sông trục thuộc phạm vi quản lý, khai thác; Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trên hệ thống công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác; Phân công cụ thể để đảm bảo mọi công trình, sông trục đều có cán bộ, công nhân quản lý, bảo vệ trực tiếp; lập danh sách cán bộ, công nhân được phân công quản lý, bảo vệ công trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi của các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi theo quy định của pháp luật.

 

 

Thanh Huyền