Thái Bình phấn đấu trở thành tỉnh có ngành công nghiệp phát triển hiện đại

14/09/2018


Đó là mục tiêu Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 10/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị (khóa XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt trên 30%; trong đó tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 25%. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến đạt tối thiểu 45%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 12%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 12%/năm.

Về nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động bao gồm 8 nội dung cơ bản: (1) Phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; (2) Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; (3) Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; (4) Phát triển doanh nghiệp công nghiệp; (5) Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; (6) Phát triển khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; (7) Khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; (8) Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp quốc gia.

 Chương trình hành động nêu rõ nội dung phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu trong ngành công nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, cụ thể:

Giai đoạn đến năm 2030, ưu tiên phát triển các ngành sử dụng các công nghệ sạch, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách; không chấp nhận những thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu, thiết bị công nghệ của các nước đang phát triển. Ưu tiên phát triển một số ngành: Dệt may (tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa); chế biến nông sản thực phẩm; thiết bị điện, điện tử; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất vật liệu xây dựng (thủy tinh cao cấp, pha lê, sứ dân dụng, sứ vệ sinh, gạch ốp lát cao cấp...).

Giai đoạn 2030-2045, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học.

            Đồng thời, theo Chương trình hành động sẽ tổ chức triển khai thực hiện thông qua công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

Đinh Anh

Các bài viết khác