Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019

09/01/2019


Ngày 07/1/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019.

Trong thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tình trạng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản vẫn còn diễn ra ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên toàn tỉnh như: sử dụng phụ gia, hóa chất cấm sử dụng, ngoài danh mục, quá hạn sử dụng, quá liều lượng trong sản xuất giò chả, thủy sản; sử dụng chất kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm thời gian cách ly, ngoài danh mục; lạm dụng kháng sinh, hóa chất trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,...

Để tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết và sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và được sản xuất từ cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Chủ động tổ chức kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ mất an toàn cao, tiêu thụ nhiều trong dịp tết (thịt, giò, chả, thủy sản, rau, quả,...) thuộc đối tượng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân biết, không sử dụng.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; thống kê, ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; ký cam kết sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp bảo đảm theo quy định của pháp luật tại các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi; cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh, tình trạng sử dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác trong sản xuất nông nghiệp, phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản; giám sát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, tiêu thụ nhiều trong dịp tết như: thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả,...

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, cương quyết tiêu hủy động vật chết do dịch bệnh hoặc không rõ nguyên nhân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tổ chức thanh tra đột xuất tại các cơ sở nghi ngờ sử dụng thuốc an thần trước khi giết mổ lợn, đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong sơ chế, chế biến giò chả, thủy sản...; lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, bảo quản rau quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Công khai thông tin danh sách, địa chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm được xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi hoặc sản xuất an toàn theo chuỗi; kịp thời xử lý, cung cấp thông tin các sự cố về mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Sở Y tế: Thông tin về sản phẩm an toàn, cảnh báo và cách ứng xử phù hợp đối với sản phẩm không an toàn; tuyên truyền cho người dân biết tác hại của việc sử dụng các loại sản phẩm không an toàn.

4. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các loại thực phẩm nông lâm thủy sản kém chất lượng, quá hạn sử dụng kinh doanh tại các chợ đông người, hệ thống siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Công an tỉnh: Chủ trì điều tra, nắm tình hình và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; đặc biệt, tập trung vào phát hiện sử dụng thuốc an thần trong giết mổ gia súc, gia cầm; chất cấm trong chăn nuôi, chế biến nông lâm thủy sản; hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, hành vi bơm tạp chất vào tôm, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyền thông trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đề nghị Báo Thái Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, các chuyên đề, chuyên mục về vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên phạm vi của tỉnh. Đặc biệt, quảng bá sản phẩm được xác nhận an toàn theo chuỗi; sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở bảo đảm an toàn thực phẩm để nhân dân biết, lựa chọn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản bảo đảm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; tích cực tham gia phát hiện, tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản không bảo đảm an toàn thực phẩm, có dấu hiệu vi phạm.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.