Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/02/2019


Ngày 25/1/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm