Dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

30/03/2017


Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Cổng TTĐT tỉnh giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Dự thảo Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không giai đoạn 2017-2021

15/03/2017


Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không giai đoạn 2017 - 2021

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh

30/05/2016


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh

Dự thảo Báo cáo đánh giá xã hội, Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của các tỉnh thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - PILGALD”

20/01/2016


Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức xây dựng Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Giai đoạn đầu của dự án dự kiến triển khai tại 12 tỉnh, thành phố, gồm: Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Tiền Giang và Bến Tre.

Các tin đã đưa:
 

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX