Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

27/02/2015


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
 

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX