Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

16/07/2018


Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Nguyễn Quang Hưng, thương binh hạng ¼,

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.515.000 đồng.

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/1/1945: Diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly 2.874.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/1/1945 từ trần là 1.515.000 đồng; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212.000 đồng/tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 1.566.000 đồng/tháng; Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần 850.000 đồng/tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ 1.515.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ 3.030.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.545.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng phụ cấp 1.270.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.515.000 đồng/tháng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.270.000 đồng.

Trường hợp Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%, mức trợ cấp 1.581.000 đồng; suy giảm khả năng lao động từ 51% đến 60% mức trợ cấp 1.970.000 đồng; suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%, mức trợ cấp 3.465.000 đồng…

Về mức trợ cấp ưu đãi hàng năm Nghị định quy định như sau:  Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng.Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng.

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2018. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018.

 

 

Nguyễn Bình

Các bài viết khác