Công điện khẩn số 23/CĐ-PCTT, hồi 15h00' ngày 14/9/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

14/09/2018


Hồi 15h00' ngày 14/9/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 23/CĐ-PCTT gửi BCH Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm