Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

17/01/2019


Sáng ngày 16/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 tới thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; Chánh Thanh tra các sở, ngành; Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tiếp công dân các huyện, thành phố và cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Luật Tố cáo năm 2018

05/01/2019


Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội khó XIV thông tại Kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Quốc phòng

29/11/2018


Ngày 27/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1637/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng.

Đông Hưng: Tuyên truyền, triển khai Luật Tố cáo và Luật An ninh mạng

09/11/2018


Sáng ngày 8/11, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Luật Tố cáo và Luật An ninh mạng.

Tổng kết 5 năm thực hiện ngày Pháp luật

02/11/2018


Sáng ngày 2/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2013 - 9/11/2018).

Hội Phụ nữ Thành phố: Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật

28/09/2018


Trong những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) tới cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần đưa các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hội viên phụ nữ và nhân dân.

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

27/09/2018


Để triển khai thi hành Luật Cạnh tranh kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Tuyên truyền, phổ biến các luật Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

06/08/2018


Ngày 06/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2785/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến các luật Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nâng cao hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

02/08/2018


Ngày 30/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Các tin đã đưa: