Thông báo về số 119/TB-PTQĐ ngày 31/10/2018 của Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

01/11/2018


Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc UBND Thành phố Thái Bình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 81 lô thuộc khu tái định cư Đồng Lôi, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Công văn số 44/PCTT-TL ngày 31/10/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình về việc chủ động ứng phó với bão số 7

31/10/2018


Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình vừa có Công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp về việc ứng phó với bão số 7

Công điện khẩn số 26/CĐ-PCTT hồi 18h30 ngày 29/10/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình,

30/10/2018


Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình vừa có Công điện gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: