Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh về việc chỉ đạo công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ và giải quyết một số vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

09/05/2018


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác