Công văn số 370 -CV/BDVTU ngày 08/5/2018 của Ban dân vận Tỉnh ủy về việc triển khai tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật của "Hội Thánh của Đức Chúa trời mẹ”

10/05/2018


Theo Baothaibinh.com.vn

File đính kèm
Các bài viết khác