Công văn số 23/PCTT-TL ngày 13/6/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

13/06/2018


Công văn số 23/PCTT-TL ngày 13/6/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Nôi dung chi tiết xem tại đây

File đính kèm
Các bài viết khác