Công văn số 30/PCTT-TL ngày 06/8/2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN về việc ứng phó với vùng áp thấp khu vực giữa biển Đông và xã lũ thượng nguồn

06/08/2018


Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ban hành Công văn số 30/PCTT-TL ngày 06/8/2018 về việc ứng phó với vùng áp thấp khu vực giữa biển Đông và xã lũ thượng nguồn

File đính kèm
Các bài viết khác