Công văn số 1224/SXD-HTKT ngày 03/8/2018 của Sở Xây dựng đăng tải thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39,40 phường Quang Trung trên website của tỉnh Thái Bình (lần thứ 13)

07/08/2018


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác