Công văn số 1473/SXD-HTKT ngày 13/9/2018 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39,40 phường Quang Trung trên website của tỉnh Thái Bình (lần 14)

14/09/2018


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác