Công văn số 2269/SXD-HTKT ngày 24/12/2018 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39, tổ 40 phường Quang Trung

24/12/2018


Nội dung xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác