• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 94 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 06/12/2019 06/12/2019
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 13/11/2019 13/11/2019
Bãi bỏ Điểm C và sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản 1 điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 20/09/2019 20/09/2019
Ban hành quy chế quản lý vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 30/08/2019 30/08/2019
Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 23/08/2019 23/08/2019
Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 13/08/2019
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 06/08/2019 06/08/2019
Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 15/07/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.503
Hôm qua : 14.929
Bài viết được quan tâm