• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 90 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Báo cáo công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Báo cáo BCĐ Công tác dân số -KHHGĐ tỉnh PTB: Phạm Văn Dịu 15/08/2019 15/08/2019
Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 13/08/2019
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 06/08/2019 06/08/2019
Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 15/07/2019
Quy đinh tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 28/06/2019 28/06/2019
Ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 17/06/2019 17/06/2019
Ban hành quyết định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 11/06/2019 11/06/2019
Ban hành Quy định về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 06/05/2019 06/05/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 

Vị trí địa lý

Diện tích: 1586.3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.963
Hôm qua : 8.496
Bài viết được quan tâm