• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 98 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Sửa đổi , bổ sung một số điều của Quy định quản lý công chức, xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thá Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 08/05/2020 08/05/2020
Bãi bỏ số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 08/05/2020 08/05/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 13/04/2020 13/04/2020
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng cát lòng sông ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020 Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 14/02/2020 14/02/2020
Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 06/12/2019 06/12/2019
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 13/11/2019 13/11/2019
Bãi bỏ Điểm C và sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản 1 điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 20/09/2019 20/09/2019
Ban hành quy chế quản lý vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 30/08/2019 30/08/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.068
Hôm qua : 20.787
Bài viết được quan tâm