• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1179 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh. Quy định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư: Ngô Đông Hải 30/06/2020 30/06/2020
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Quy định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư: Ngô Đông Hải 30/06/2020 30/06/2020
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với nông dân Việt Nam", kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII. Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Nguyễn Tiến Thành 26/06/2020 26/06/2020
Tỉnh uỷ sao lục: Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sao Lục Tỉnh ủy Thái Bình CVP: Khiếu Ngọc Sáng 24/06/2020 24/06/2020
Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Hội Người cao tuổi và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 tiến tới Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tri Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Nguyễn Tiến Thành 23/06/2020 23/06/2020
Quyết định về việc kiện toàn Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư: Ngô Đông Hải 23/06/2020 23/06/2020
Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công cán bộ. Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư: Ngô Đông Hải 19/06/2020 19/06/2020
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác dân số và sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020. Báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Nguyễn Tiến Thành 18/06/2020 18/06/2020
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.373
Hôm qua : 12.816
Bài viết được quan tâm