• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1141 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Công văn về việc thực hiện ghi nhật ký cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công văn Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 30/03/2020 30/03/2020
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 24/03/2020 24/03/2020
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 24/03/2020 24/03/2020
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 24/03/2020 24/03/2020
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long trong Khu Kinh tế Thái Bìn Kết luận Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 20/03/2020 20/03/2020
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Kết luận Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 09/03/2020 09/03/2020
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 05/03/2020 05/03/2020
Quyết định về việc kiện toàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 02/03/2020 02/03/2020
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.895
Hôm qua : 30.105
Bài viết được quan tâm