• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1050 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Công văn Tỉnh ủy Thái Bình CVP Nguyễn Quang Đông 21/08/2019 21/08/2019
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư (khoá X) "về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới". Báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 19/08/2019 19/08/2019
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và của tỉnh Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 16/08/2019 16/08/2019
Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quy chế Tỉnh ủy Thái Bình Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên 08/08/2019 08/08/2019
Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xoá nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng Công văn Tỉnh ủy Thái Bình Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên 02/08/2019 02/08/2019
Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 01/08/2019 01/08/2019
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị Báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 31/07/2019 31/07/2019
Báo cáo tháng 7 năm 2019 Báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 31/07/2019 31/07/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 

Vị trí địa lý

Diện tích: 1586.3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.567
Hôm qua : 8.496
Bài viết được quan tâm