• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1080 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương triển khai xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 - 2025 Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 14/10/2019 14/10/2019
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đề xuất giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 14/10/2019 14/10/2019
Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 08/10/2019 08/10/2019
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý giao thông trên các tuyến đê biển, đê sông; chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ; quản lý bãi triều và quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình xây dựng nông thôn mới. Công văn Tỉnh ủy Thái Bình Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên 04/10/2019 04/10/2019
Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" 2019. Công văn Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 03/10/2019 03/10/2019
Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 41. Kết luận Tỉnh ủy Thái Bình Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên 01/10/2019 01/10/2019
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên 01/10/2019 01/10/2019
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 21-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên 01/10/2019 01/10/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 140
Hôm qua : 7.778
Bài viết được quan tâm