• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1117 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng đô thị văn minh. Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 02/01/2020 02/01/2020
Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 30/12/2019 30/12/2019
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 30/12/2019 30/12/2019
Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công đồng chí Nguyễn Tiến Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Thông báo Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 27/12/2019 27/12/2019
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 24/12/2019 24/12/2019
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. -(Thay thế Quyết định số 1058-QĐ/TU, ngày 30-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) Quyết định BCĐ tư pháp tỉnh Bí thư Nguyễn Hồng Diên 17/12/2019 17/12/2019
Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020 Chỉ thị Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Nguyễn Hồng Diên 16/12/2019 16/12/2019
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. (Thay thế Quyết định số 678-QĐ/TU, ngày 15/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) Quyết định Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 13/12/2019 13/12/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.449
Hôm qua : 11.652
Bài viết được quan tâm