• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1106 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Kế hoạch Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 13/12/2019 13/12/2019
Kế hoạch theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Kế hoạch Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Nguyễn Tiến Thành 11/12/2019 11/12/2019
Báo cáo tháng 11 năm 2019. Báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 05/12/2019 05/12/2019
Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019. Kế hoạch Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 02/12/2019 02/12/2019
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kế hoạch Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 29/11/2019 29/11/2019
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kế hoạch Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 29/11/2019 29/11/2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XII) "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới". Kế hoạch UBND tỉnh Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 29/11/2019 29/11/2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. Kế hoạch Tỉnh ủy Thái Bình PBT: Ngô Đông Hải 29/11/2019 29/11/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.776
Hôm qua : 15.709
Bài viết được quan tâm