DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Danh mục các dự án tập trung ưu tiên đầu tư lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp

Xây dựng nhà máy sản xuất công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp

Danh mục các dự án tập trung ưu tiên đầu tư lĩnh vực Thủy sản

1.Dự án sản xuất tôm thẻ chân trắng công nghệ cao - Quy mô: 560 ha - Địa điểm: Thái Thụy, Tiền Hải

Danh mục các dự án tập trung ưu tiên đầu tư lĩnh vực Chăn nuôi

1. Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công suất: 400 lợn/ngày đêm hoặc 4.000 gia cầm/ngày đêm hoặc 200 lợn thịt và 2.000 gia cầm/ngày đêm (cơ sở)

Danh mục các dự án tập trung ưu tiên đầu tư lĩnh vực Trồng trọt

1. Dự án trồng chuối xuất khẩu - Quy mô: 500-1.000 ha - Địa điểm: Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương

VIDEO XÚC TIẾN ĐẦU TƯ